Elektronický lexikón slovenského jazyka

Heslové slová Vyhľadávanie v plných textoch Vysvetlivky   (c)  

Copyright

© 1998-2007 Forma, s.r.o.
© 1987-1997 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
© 1987-1997 Veda, vydavateľstvo SAV

Vedecký redaktor
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.

Recenzenti
prof. PhDr. Ján Horecký. DrSc.
prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.

Autori
prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
PhDr. Marta Marsinová
PhDr. Ivan Masár
Mgr. Štefan Michalus
PhDr. Štefan Peciar, CSc.
PhDr. Mária Pisárčíková
PaedDr. Matej Považaj
Mgr. Viera Slivková
PhDr. Elena Smiešková
Doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc.
Mgr. Milan Urbančok

Príprava 3., doplneného a prepracovaného vydania
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
PhDr. Mária Pisárčíková
PaedDr. Matej Považaj